சேலை – குறும்படம் விமர்சனம்

கடைக்குட்டி சிங்கம் தீபா சங்கருடன் இணைந்து இளம் படைப்பாளிகளினால் உருவான உணர்ச்சிப்பூர்வமான நெய்தல் இந்த “சேலை”. ஆண்துணை இல்லாமல் குழந்தையை வளர்த்த தாயின் தன்மையையும்,எத்தனை கவலை துன்பம்

Read more